Pomagamy zwierzętom

Wychowanie społeczne oraz wychowanie dla poszanowania

przyrody jest bardzo ważne w edukacji przedszkolnej.

Poznawanie środowiska naturalnego, jego bogactw i różnorodności, wzajemnych powiązań

to elementy edukacji ekologicznej bardzo często występujące w codziennej pracy z dziećmi.

W lutym i marcu przedszkolaki uczestniczyły w zajęciach, których głównym celem było

zwrócenie uwagi na uczucia i emocje zwierząt w różnych sytuacjach życiowych oraz

uwrażliwianie dzieci na właściwą postawę wobec zwierząt. Jeżyki tworzyły kule ze smalcu

i nasion słonecznika, które zostały powieszone na drzewach w okolicy przedszkola. 

Na parapecie wystawiony został karmnik dla ptaków.

Zorganizowana została również akcja „Pomagajmy”, czyli zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska. Celem tego przedsięwzięcia było kształtowanie postawy przyjaciela zwierząt oraz wdrażanie dzieci i osób dorosłych do aktywnego udziału w zbiórce karmy. Cieszymy się, że tak wiele przedszkolaków odpowiedziało na nasz apel i wzięło udział w zbiórce. Dary przekazane zostały do schroniska „Sonieczkowo” w Żarnowie Pierwszym. Los bezdomnych, porzuconych zwierząt nie jest obojętny dzieciom naszego przedszkola.

Dlatego dziękujemy serdecznie wszystkim przedszkolakom i rodzicom, za włączenie się w zorganizowaną akcję charytatywną. Dzielenie się tym co mamy – to dobry nawyk.